Uutiskirje 3/2024

Ajankohtaista

Luonnon ennallistamisasetus hyväksytty Euroopan parlamentissa 

Euroopan parlamentti on hyväksynyt luonnon ennallistamisasetuksen, jonka tavoitteena on ennallistaa jäsenmaiden huonokuntoiset ekosysteemit, tukea EU:n ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita sekä parantaa ruokaturvaa.  Lue lisää.

Komissiolta strategiaesitys EU:n johtoaseman vahvistamiseksi kehittyneiden materiaalien alalla

Euroopan komissio ehdottanut toimia, joiden avulla on tarkoitus vahvistaa EU:n teollisuuden johtoasemaa kehittyneiden materiaalien alalla. Kehittyneet materiaalit ovat tavallista tehokkaampia materiaaleja, joilla on poikkeuksellisia ominaisuuksia tai nopeaa kehityspotentiaalia. Lue lisää.

Neuvostolta EU:n pitkän aikavälin budjetin väliarvioinnin paketti 

Neuvosto on päättänyt EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 tarkistuksen ja hyväksynyt kolme siihen liittyvää säädöstä. Hyväksytty paketti sisältää rahoituskehykseen tehtyjä muutoksia sekä Ukrainan tukivälineen ja Euroopan strategisten teknologioiden (STEP) kehysvälineen perustamiseen liittyvät asetukset. Lue lisää.

Komissio on julkaissut Euroopan puolustusteollisuuden paketin

Euroopan komissio on esitellyt Euroopan ensimmäisen puolustusteollisuuden strategian (EDIS) sekä siihen liittyvän lainsäädäntöehdotuksen EU:n puolustusteollisuusohjelmasta (EDIP). Näiden tavoitteena vahvistaa Euroopan puolustusteollisuuden valmiutta ja kilpailukykyä.  Lue lisää.

Komissiolta maanviljelijöille kohdistettu kysely hallinnollisesta työtaakasta 

Euroopan komissio on käynnistänyt verkkokyselyn, jolla kartoitetaan elintarvike- ja maataloussäädöksistä koituvaa hallinnollista taakkaa maanviljelijöille niin toimeenpanon kuin raportointivelvoitteiden osilta. Lue lisää.

Kyberturvallisuutta koskevasta paketista syntynyt sopimus neuvoston ja parlamentin välille 

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat päässeet alustavaan sopimukseen kybersolidaarisuussäädöksestä ja muutoksesta kyberturvallisuussäädökseen. Tavoitteena on vahvistaa EU:n kyberturvallisuuden kapasiteettia tunnistaa ja ennakoida kyberturvallisuuden uhkia ja vastata niihin.   Lue lisää.

Komissiolta tutkimuksen ja innovoinnin kehittämiseen tähtääviä suosituksia

Euroopan komissio on julkaissut suositukset käytännesäännöistä, jotka koskevat teollisuuden ja korkeakoulujen yhteiskehittämistä sekä kansalaisten osallistamista tiedon hyödyntämisessä. Lue lisää.

NSPA-ohjauskomitean vierailu Brysselissä

NSPA-verkoston ohjauskomitea vieraili Brysselissä 12.-13.3.2024. Ohjelmaan sisältyi Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan sekä Pohjois-Ruotsin EU-toimistojen isännöimiä kokouksia sekä vierailut komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolle (DG Regio), sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolle (DG Grow) ja ympäristöasioiden pääosastolle (DG Environment) sekä Natoon. Lue lisää.

Komissiolta ilmastoriskien hallintaa ja vedenlaatua koskevat tiedonannot

Euroopan komissio on julkaissut ilmastoriskien hallintaa koskevan tiedonannon sekä vedenlaadun parantamiseen pyrkiviä toimenpiteitä. Lue lisää.

Horisontti Euroopan strateginen suunnitelma 2025–2027 on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut Horisontti Eurooppa –puiteohjelman strategisen suunnitelman vuosille 2025–2027. Siinä linjataan kolme kärkeä EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitukselle. Kärjet ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio sekä kestävämpi, kilpailukykyisempi, osallistavampi ja demokraattisempi Eurooppa. Lue lisää.

Tapahtumia

5. huhtikuuta 2024
Vanguard Initiativen Smart Health -pilotin ja Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoiden virtuaalikahvit
Lue lisää

9.-13. huhtikuuta 2024
The Festival of the New European Bauhaus 2024
Lue lisää

9. huhtikuuta 2024
Harnessing the Potential of the Green Transition and Securing the Stability of the European Arctic for an Attractive and Resilient Europe
Lue lisää