Alueiden väliset innovaatioinvestoinnit

Alueiden väliset innovaatioinvestoinnit (I3) on Euroopan aluekehitysrahaston uusi ohjelma, jonka tavoitteena on tukea alueiden välisten innovaatiohankkeiden kaupallistamista ja laajentamista yhteisillä älykkään erikoistumisen painopistealoilla.

Ohjelma vahvistaa alueiden välistä innovaatioyhteistyötä ja tukee alueellisia innovaatiosidosryhmiä, jotka ovat integroituneet alueellisiin innovaatioekosysteemeihin. Ohjelman tavoitteena on kehittää eurooppalaisia arvoketjuja kaupallistamalla ja skaalaamaalla innovaatiohankkeita.

Ohjelma koostuu kolmesta eri toimintalinjasta:

  1. Toimintalinja 1: taloudellinen ja hallinnollinen tuki alueellisten innovaatioprojektien investoinneille (Innovation Actions, IA)
  2. Toimintalinja 2: taloudellinen ja hallinnollinen tuki vähemmän kehittyneiden alueiden arvoketjujen kehittämiseen, joka jakautuu kahteen alakohtaan: A. Yksinkertaistetut innovaatiotoimet vähemmän kehittyneille alueille (Simplified Innovation Actions, SIA) B. Tuet kapasiteetin rakentamiseen vähemmän kehittyneillä alueilla
  3. Toimintalinja 3: Tekninen tuki, pääomittaminen ja testaus

Ohjelma on tarkoitettu Interregional Q-Helix -ekosysteemeille eli alueiden välisille innovaatioekosysteemeille: tutkijoille, yrityksille, kansalaisyhteiskunnalle ja kansallisten tai alueellisten tason älykkään erikoistumisen strategioiden parissa toimiville julkishallinnon edustajille. Lopullisia hyödynsaajia ovat kuitenkin pk-yritykset.