Sisämarkkinaohjelma

EU pyrkii parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, jotta eurooppalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyky vahvistuisi ja kuluttajansuoja parantuisi.

Ohjelmassa kootaan yhteen toimet, joita aikaisemmin rahoitettiin kuudesta erillisestä ohjelmasta. Tarkoituksena on tukea ja vahvistaa sisämarkkinoiden hallintoa myös rahoituspalveluiden osalta, vähentää päällekkäisyyksiä ja parantaa toimien koordinointia. Ohjelmalla on tarkoitus varmistaa EU:n sisämarkkinoiden tehokkuus ja jatkuvuus, samalla keskittyen talouden elpymisen kannalta välttämättömiin painopisteisiin.

Ohjelma koostuu seuraavista kohdealoista:

  • Elintarviketurvallisuus
  • Kuluttajansuoja
  • Kilpailukyky
  • Tehokkaat sisämarkkinat
  • Euroopan tilastot
  • Vaikuttavat standardit

Ohjelman kokonaisbudjetti on 4,2 miljardia euroa. Ohjelmaa täydennetään 2 miljardin euron lisämäärärahoilla InvestEU-rahastosta, erityisesti sen pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) alaohjelman kautta.