EU-rahoitusopas

Tältä sivulta voit hakea tietoa hankerahoituksesta sekä Suomessa saatavilla olevista EU:n rahoitusmuodoista. Teemoittain luokitelluilta alasivuilta löydät lisätietoja rahastoista.

Toimistomme pyrkii pääasiassa vastaamaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueen hanketoimijoiden EU-rahoitushakuihin liittyviin kysymyksiin. Muissa tilanteissa ohjaamme tarvittaessa sopivamman asiantuntijan puoleen.

Suorissa rahoitusmuodoissa ei pääsääntöisesti ole maakohtaista budjettia, eli jäsenmaat kilpailevat hankkeista keskenään. Aluekehityksen ja Euroopan alueellisen yhteistyön alla olevat välilliset rahoitusmuodot sen sijaan pääsääntöisesti sisältävät Suomelle valmiin budjettikehyksen.

EU-hankekumppaneita voi etsiä esimerkiksi eri verkostojen kautta. Niitä ovat muun muassa ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) ja Vanguard Initiative.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahoitusopas

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on laatinut vuoden 2021 aikana oppaan EU:n uusista rahoitusohjelmista ohjelmakaudelle 2021-2027. Oppaassa esitellään Suomen ulkopuoliset EU-rahoitusmuodot. Kaikissa ohjelmissa läpileikkaavina painopisteenä on kaksoissiirtymä.

Voit ladata PDF-muotoisen rahoitusoppaamme käyttöösi alta:

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahoitusopas

Suoraan komissiosta myönnettävät erillisrahastot teemoittain

Alueiden kautta (liitot, ELY:t, ministeriöt) myönnettävät rahastot

Aluekehitys:

Osin alueiden, osin komission ja osin ylikansallisten sihteeristöjen kautta myönnettävät rahastot

Euroopan alueellinen yhteistyö (European Territorial Co-operation ETC):