EU4Health

EU4Health-ohjelman tavoitteena on parantaa Euroopan valmiuksia vastata terveysuhkiin sekä vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmien kykyä kohdata epidemioita ja pitkän aikavälin haasteita, kuten väestön ikääntyminen ja terveyserot.

Tarkoituksena on yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu kaikissa EU:n toimintalinjoissa ja toimissa.

Ohjelman tavoitteena on:

  • terveyden parantaminen ja edistäminen EU:ssa
  • lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden saatavuuden, saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden parantaminen
  • ihmisten suojaaminen EU:ssa vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta
  • terveydenhuolto-järjestelmien, niiden kestävyyden ja resurssitehokkuuden vahvistaminen

Ohjelmalla pyritään rahoittamaan muun muassa terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä koskevia hankkeita. Ohjelmalla voidaan rahoittaa myös esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta, kliinisiä tutkimuksia, rajat ylittävää yhteistyötä ja digitaalisen palveluinfrastruktuurin käyttöönottoa.