Verkkojen Eurooppa (CEF)

Verkkojen Eurooppa eli Connecting Europe Facility (CEF) välineestä rahoitetaan rajat ylittäviä liikenne-, energia- ja digitaalisia yhteyksiä.

Välineen painopisteinä ovat ilmastonmuutoksen torjunta, alueellisten erojen kaventaminen sekä rajat ylittävät hankkeet. Tarkoituksena on edistää puhtaita liikennemuotoja, nopeita laajakaistayhteyksiä ja helpottaa uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Samalla pyritään kehittämään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan.

Väline jakaantuu kolmeen pääsektoriin:

  • TEN-T (liikenne)
  • TEN-EN (energia)
  • TEN-TELE (tietoliikenne)

Rahoitusta suunnataan erityisesti rajat ylittäville hankkeille, jotka tuovat EU:lle lisäarvoa. Rahoituskelpoisten hankkeiden kriteerit ovat erilaisia eri hakujen välillä. Rahoituksen saajina voivat olla hausta riippuen energia-, liikenne- ja tietoliikenneverkkojen omistajia ja kehittäjiä. Rahoitus Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnetään pääosin avustuksina, ja yhteisrahoitusosuudet vaihtelevat hankkeen tyypin mukaan.