Innovaatiorahasto

Innovaatiorahaston kautta tuetaan innovatiivisia ja vähähiilisiä teknologioita Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Tavoitteena on auttaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen, jotta voidaan vauhdittaa talouskasvua, luoda tulevaisuuden olosuhteet kestäviä työpaikkoja paikallisesti ja vahvistaa Euroopan teknologista johtoasemaa. Innovaatiorahasto tukee innovaatioita seuraavilla aloilla:

  • energiaintensiivinen teollisuus
  • uusiutuva energia
  • energian varastointi
  • hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja käyttö

Rahasto keskittyy innovatiivisiin teknologioihin ja Euroopan suuriin lippulaivahankkeisiin, jotka voivat tuottaa merkittäviä päästövähennyksiä. Tuettavien hankkeiden suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen rakenteen on oltava riittävän pitkälle kehittyneitä. Rahastosta tuetaan myös monialaisia hankkeita, jotka johtavat päästövähennyksiin useilla aloilla esimerkiksi teollisen symbioosin tai liiketoimintamallien kehittämisen kautta, sekä pienimuotoisia hankkeita, joiden pääomakustannukset ovat yhteensä alle 7,5 miljoonaa euroa.