LIFE

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan ympäristö- ja ilmastotoimia koskevia hankkeita. Ohjelman tavoitteena on edistää siirtymistä kohti puhdasta ja kiertotalouteen perustuvaa taloutta, tukea puhtaita energiamuotoja ja suojella luontoa ja sen monimuotoisuutta. ​Vuodesta 2021 lähtien LIFE-rahoitusta voidaan myöntää myös energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskeviin hankkeisiin.

LIFE-ohjelma koostuu neljästä eri alaohjelmasta:

  1. Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus
  2. Kiertotalous ja elämänlaatu
  3. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
  4. Siirtyminen puhtaaseen energiaan

Avustuksia voivat hakea pk-yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, julkishallinnon organisaatiot, kunnat ja järjestöt joko yksin tai kumppanuuksissa. Usein avustuksia haetaan konsortioissa, joissa mukana on yleensä 1-5 kumppania. Kumppanit voivat olla joko samasta maasta tai eri jäsenmaista.

​Rahoitushaku järjestetään kerran vuodessa, ja se on yksivaiheinen. Haut ilmoitetaan komission Funding & Tenders -portaalissa. ​Hakemuksessa on tärkeää mainita, mitä rahoituksen alaohjelmaa projekti tukee.