Innovaatioalustat Itä- ja Pohjois-Suomessa

Innovaatioalustat ovat yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä tukevia palveluja, jotka tarjoavat ympäristön muun muassa erilaisten kokeiluiden ja testien läpiviemiseen sekä prototyyppien kehittämiseen. Innovaatioalustat mahdollistavat myös uudenlaisten innovaatiokumppanuuksien ja -yhteyksien kehittymisen esimerkiksi julkisten ja yksityisten toimijoiden välille. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella on rahoitettu systemaattisesti innovaatioalustojen rakentamista viime vuosina. Lähtökohtana on ollut uuden yritystoiminnan luominen sekä pk-yritysten tukeminen uusien tai paranneltujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden tuottamisessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisiä keinoja globaalissa kilpailussa menestymiseen ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ovat alueellisten innovaatioalustojen verkottuminen sekä alustojen tunnettuuden lisääminen. Olemme koonneet yhteen Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian valintoihin perustuen noin 40 innovaatioalustaa Itä- ja Pohjois-Suomesta. Innovaatioalustojen tarjoamat palvelut on tarkoitettu kaikkien yritysrajapinnassa toimivien elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden, koulutusorganisaatioiden ja ylimaakunnallisten tutkimuslaitosten käyttöön sekä yritysten hyödynnettäviksi.

Innovaatioalustojen hakukone

Innovaatioalustojen hakukoneella voit hakea tietoa innovaatioalustoista Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian mukaisten yhteisten osaamisalueiden ja kasvualojen perusteella sekä alustan maantieteellisen sijainnin ja TRL-tason mukaan.


Etsi Innovaatioalustoja

Onko organisaatiollasi tutkimus- ja kehittämispalveluja, jotka haluaisit lisättävän hakukoneeseen?

Ole yhteydessä: elmo(at)lapinliitto.fi

Klusteriorganisaatiot ohjaavat yrityksiä innovaatioalustojen palveluiden käyttäjiksi

Elinkeinojen kehittämisorganisaatiot

Itä- ja Pohjois-Suomessa toimii 25 elinkeinojen kehittämisorganisaatiota. Kunnat omistavat ja ohjaavat voittoa tavoittelemattomia kehitysyhtiöitä, jotka tukevat alueen yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Kehittämisorganisaation toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin ja esimerkiksi paikka- tai toimialasidonnaiseen osaamiseen. Organisaatiot luovat parempia edellytyksiä paikalliselle liiketoiminnalle ja tukevat innovaatioiden kehittämisessä.

Koulutusorganisaatiot

Itä- ja Pohjois-Suomessa on kolme yliopistoa ja alueella toimii lisäksi monia muita yliopistojen erillisyksiköitä tai yliopistokeskuksia. Yliopistot tarjoavat innovaatio- ja tuotteistamispalveluita yrityksille pääasiallisten tiede- ja koulutustehtävien ohessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa on seitsemän ammattikorkeakoulua, jotka toimivat yritysrajapinnassa koulutus- ja aluekehittämistehtävien lisäksi. Ammattikorkeakoulujen rooli korostuu soveltavan tutkimuksen, tuotteistamisen ja paikallisen liiketoiminnan tukemisessa. Myös ammattioppilaitokset palvelevat paikallisia yrityksiä koulutus- ja kehittämispalveluillaan.

Ylimaakunnalliset tutkimuslaitokset

Tutkimuslaitokset Suomessa ovat tieteen ja tutkimuksen edelläkävijöitä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Heidän osaamisensa hyödyntäminen Itä- ja Pohjois-Suomen ylimaakunnallisessa yhteistyössä on tärkeää. Tutkimuslaitosten palvelut yrityksille ovat usein tarkoin rajattuja ja osin myös räätälöityjä. Palvelut keskittyvät perustutkimukseen, tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena ja parhaimmillaan tuotteistamisen edistämiseen.

Innovaatioalustojen teknologinen valmiustaso (TRL)

Lähde: Arctic Smartness RDI-Excellence (ASR) -hanke, http://arcticsmartness.fi/ASR