Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma (CERV)

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma tukee oikeusvaltioperiaatetta ja keskinäiseen luottamukseen perustuvan Euroopan oikeusalueen kehittämistä tukevia hankkeita.

Ohjelma keskittyy suojaamaan ja edistämään EU:n oikeuksia ja arvoja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osalta. Ohjelma tukee näitä tavoitteita neljällä eri osa-alueella:

  • Unionin arvot (demokratian ja oikeusvaltion edistäminen)
  • Tasa-arvon edistäminen
  • Aktiivinen kansalaisuus
  • Daphne-lohko (väkivallan torjunta)

Rahoitus on suunnattu muun muassa kansalaisjärjestöille, organisaatioille, tasa-arvoelimille, viranomaisille, oikeusviranomaisverkostoille, säätiöille sekä oppilaitoksille.

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman verkkosivut

Euroopan komission verkkosivut
EU-rahoitusneuvonnan verkkosivut