Älykästä Itä- ja Pohjois-Suomea
rakennetaan yhdessä

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakunnilla (IP-alue) on pitkät perinteet yhteistyölle. Uusi vaihe yhteistyön tekemisessä käynnistyi vuoden 2018 alussa kun IP-alue valittiin yhdeksi Euroopan komission pilottialueeksi, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia toimintatapoja. Pilotin nimi on Elinkeinot murroksessa, tai tuttavallisemmin ELMO.

ELMO-yhteistyössä on kyse yhteisestä edunajamisesta sekä kehittämistyöstä, joka perustuu yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten tunnistamiseen. Yhteistyön ytimen muodostaa älykäs erikoistuminen, johon perustavat valinnat tukevat maakuntien kasvualoja. Tarkoituksena on kehittää uusia käytänteitä, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää koko IP-alueen osaamista ja monipuolista innovaatioalustojen verkostoa.

ELMO-yhteistyön ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa Älykkään erikoistumisen strategia 2019–2023. Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä IP-alueella sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Strategiatyössä nimettiin IP-alueen yhteisiksi älykkään erikoistumisen prioriteeteiksi Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, Teollinen kiertotalous sekä ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Lisäksi tunnistettiin tarve kehittää yhteistä klusteritoimintaa.

Strategian tavoite

Vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä ja edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Toiminta-ajatus

Auttaa Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoja kehittymään vahvistamalla yhteistyötä arvoketjujen rakentamisessa, uusilla rahoitusmalleilla, edistämällä kasvua sekä panostamalla yhteiseen viestintään ja markkinointiin. 

ELMO-koordinaatiohanke

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välisen yhteistyön ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi sekä älykkään erikoistumisen strategian jalkauttamiseksi päätettiin strategiatyön päätyttyä hakea yhteistä koordinaatiohanketta. Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – Strategiasta käytäntöön -hanke on vuosina 2019–2021 toteutettu seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan yhteinen koordinaatiohanke, jota hallinnoi Lapin liitto.

Koordinaatiohankkeessa luotiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueella olemassa olevien innovaatioalustojen verkostoon perustuva klusterien kehittämismalli, jonka avulla alueella tuotetaan tukipalveluja elinkeinoelämälle. Hankkeen päättymisen jälkeen IP-alueella on yhteistyönmalleja ja klusterirakenteita, jotka tukevat elinkeinoja kasvussa. Yhteisen tekemisen kautta on löydetty hyviä käytänteitä ja luotu pohja tuleville yhteisille kehittämistoimille.

Strategian jalkauttamiseksi koordinaatiohankkeessa kehitettiin IP-alueen yhteisiä viestintäkäytänteitä sekä sidosryhmätyöskentelyä alueen sisäisten sidosryhmien sitouttamiseksi yhteistyöhön. Hankkeen aikana laaditut alueen yhteneväistä visuaalista viestintää tukevat graafiset elementit sekä graafinen ohjeisto tarjoavat myös työkaluja onnistuneiden ja aikaa kestävien viestintäratkaisujen toteuttamiseen.

Lisäksi hankkeen aikana vahvistettiin kansainvälistä verkostoitumista hakemalla Vanguard Initiative -verkoston jäsenyyttä. Vanguard-alueet ovat mukana lukuisissa temaattisissa kumppanuuksissa, joista IP-alue hyötyy. Jäsenyys verkostossa mahdollistaa vastaisuudessa lukuisten IP-alueen toimijoiden ja klustereiden mukaan pääsemisen menestyviin EU-hakuihin.

Hankkeen kesto

8.5.2019 – 31.12.2021

Rahoitus

Hankkeen kustannukset 499 620 € josta EAKR- ja valtion osuus 399 696 €. 

Lisätietoja hankkeesta

ELMO-koordinaatiohankkeen verkkosivut