EU:n 55-valmiuspaketin keskeiset aloitteet ovat hyväksytty

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvan 55-valmiuspaketin (Fit for 55) keskeiset aloitteet ovat hyväksytty. Valmiuspakettiin kuuluvilla eri sektoreita koskevilla lainsäädäntöaloitteilla pyritään vähentämään EU:n hiilidioksidipäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 55-valmiuspaketin viimeisimpinä aloitteina hyväksyttiin tarkistettu uusiutuvan energian direktiivi (RED) ja ilmailualan ReFuelEU -asetus.

Uusiutuvan energian direktiivi sisältää uudet uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet sekä tavoitteen luopua uusista saastuttavista ajoneuvoista asteittain vuoteen 2035 mennessä. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi pyritään myös tukemaan sähköajoneuvojen latauspisteiden lisäämistä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä. Uusiutuvan energian direktiiviin kuuluva tavoite on nostaa uusiutuvan energian osuus 42,5 prosenttiin nykyisestä 32 prosentista. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa 45 prosentin uusiutuvan energian osuus energialähteiden yhdistelmässä. Energiatehokkuuden osalta tavoite on parantaa tehokkuutta 11,7 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

ReFuelEU -asetuksella vahvistetaan EU:n laajuiset säännöt ympäristöystävällisempien lentoliikenteen polttoaineiden käytön edistämiseksi.

Kokonaisuudessaan 55-valmiuspaketilla asetetaan oikeudellisesti sitovat ilmastotavoitteet yhteiskunnan keskeisille sektoreille ja pyritään edistämään pakettia tukevia muita tavoitteita kuten luonnollisten hiilinielujen lisäämistä. Euroopan komissio myös arvioi, että lainsäädäntöpaketilla voidaan vähentää EU:n nettopäästöjä 57 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoa:

Komission lehdistötiedote

55-valmiuspaketin tietokooste