Digitaalinen Eurooppa

Digitaalinen Eurooppa tukee digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa. Ohjelma on ensisijaisesti tarkoitettu niille toimijoille, jotka pystyvät vastaamaan sen laajuuteen sekä eri teknologiapainotuksiin ja keskeisiin aloihin.

Digitaalisen Euroopan keskeiset alat ovat:

  • Suurteholaskenta
  • Tekoäly
  • Kyberturvallisuus ja luottamus
  • Edistyneet digitaaliset taidot
  • Digiteknologian laaja käyttöönotto taloudessa ja yhteiskunnassa

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toimet täydentävät muita digitalisaatiota edistäviä ohjelmia, erityisesti Horisontti Eurooppaa sekä Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalisia osia. Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiokeskittymät (EDIHit) toimivat ohjelmassa tärkeässä roolissa. Ne tukevat pk-yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota erilaisilla palveluilla, kuten koulutuksella sekä teknologioiden testausmahdollisuuksilla. Ohjelma on erityisesti suunnattu toimijoille, jotka pyrkivät edistämään digitaalisen teknologian käyttöönottoa ja digitaalisen kapasiteetin laajentamista toiminnassaan.

Rahoitusta voi hakea pk-yritykset, julkishallinto, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja kunnat. Ohjelman rahoitus tukee pk-yrityksiä eri sektoreilla, kuten teollisuuden, terveydenhuollon, turvallisuuden ja ympäristön aloilla.