Erasmus+

Erasmus+ -ohjelma rahoittaa koulutus-, nuoriso ja urheilualoja sekä niiden yhteistyötä Euroopassa.

Vuosien 2021–2027 ohjelmassa painotetaan voimakkaasti sosiaalista osallisuutta, vihreää ja digitaalista siirtymää sekä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan. Siitä tuetaan eurooppalaisen koulutusalueen, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman ja Euroopan osaamisohjelman painopisteiden mukaisia toimia.

  • Osallistava Erasmus+ Yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi ohjelmalla tavoitetaan yhä paremmin eri-ikäisiä, eri kulttuureista tulevia sekä erilaisista sosiaalisista ja taloudellisista taustoista lähtöisin olevia ihmisiä.
  • Digitaalinen Erasmus+ Ohjelmasta tuetaan digitaalisten taitojen kehittämistä digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman mukaisesti. Siitä tarjotaan korkealaatuista digitaalista koulutusta ja vaihtoja esimerkiksi eTwinning-verkoston, kouluopetuksen eurooppalaisen verkkofoorumin ja Euroopan nuorisoportaalin kautta sekä kannustetaan digitaalisektorin harjoitteluihin.
  • Vihreä Erasmus+ Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti Erasmus+ -ohjelmasta tarjotaan kannustimia osallistujille, jotka käyttävät kestäviä liikennemuotoja, esimerkiksi junaa. Tämän lisäksi investoidaan hankkeisiin, joilla edistetään tietoa ympäristökysymyksistä ja helpotetaan ilmastokriisin lieventämiseen liittyvää tiedonvaihtoa.

Hausta riippuen ohjelma on avoin yksittäisille henkilöille, koulutussektorille, nuorisoalalle ja urheilusektorille. Osallistumisen edellytykset vaihtelevat toimen ja maan mukaan. Rahoitus jakautuu kolmeen avaintoimeen:

  • Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus
  • Avaintoimi 2: Innovaatio ja hyvät käytännöt
  • Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Avaintoimien lisäksi rahoitusta on jaossa Jean Monnet -toimintoihin ja urheilualoille.