Luova Eurooppa

Luova Eurooppa -ohjelma edistää eurooppalaista yhteistyötä kulttuurien ja kielten monimuotoisuuden sektoreilla. Ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen hankkeita.

Luova Eurooppa-ohjelmalla on neljä tavoitetta:

  • kilpailukyvyn lisääminen
  • projektien ja taiteilijoiden rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen
  • digimurroksen muutoksiin sopeutuminen
  • EU:n rajat ylittävän luovan työn tukeminen

Luova Eurooppa -ohjelmalla pyritään myös parantamaan kulttuurialan kilpailukykyä sekä tukemaan toimia, joilla ohjelmasta tehdään vihreämpi, digitaalisempi ja osallistavampi. Kulttuurialan ja luovien toimialojen palautumiskyvyn ja elpymisen vahvistamiseen kiinnitetään erityishuomiota koronaviruspandemian vuoksi.

Ohjelma on jaettu kolmeen osioon:

  1. Media
  2. Kulttuuri
  3. Monialainen toimintalinja

Ohjelma on suunnattu pääasiassa kulttuurin ja luovien alojen organisaatioille sekä AV-sektorin toimijoille ja uutismedialle. Sillä rahoitetaan yksityisiä ja julkisia toimijoita yksin sekä kumppanuuksissa. Opetushallitus toimii Luova Eurooppa -ohjelman yhteyspisteenä ja opastaa hakijoita rahoituksen hakemisessa ja kaikissa ohjelmaa koskevissa kysymyksissä.