InvestEU

InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen kaikki tällä hetkellä käytössä olevat EU:n lainantakausvälineet, ja laajentaa toimivaksi osoittautunutta Euroopan investointiohjelman mallia.

Rahoitusohjelmalla edistetään Euroopan julkisia ja yksityisiä investointeja, innovaatioita ja työpaikkojen luomista. Ohjelma koostuu kolmesta osasta:

  • InvestEU-rahastosta, joka vauhdittaa julkisia ja yksityisiä investointeja EU:n talousarviotakuun avulla.
  • InvestEU-neuvontakeskuksesta, joka on tekninen neuvontakeskus rahoitusta hakeville investointihankkeille.
  • InvestEU-portaalista, käyttäjäystävällisestä tietokannasta, joka yhdistää hankkeet ja sijoittajat.

Ohjelman tavoitteena on tarjota rahoitusta sellaisille investoinneille, joita yksityiset rahoittajat eivät aina voi tai halua rahoittaa niiden riskialttiuden vuoksi. Sen tarkoituksena on edistää EU:n talouden kilpailukykyä sekä samalla rakentaa vihreämpää, digitaalisempaa ja kestävämpää Eurooppaa. InvestEU-ohjelma perustuu Euroopan investointisuunnitelman ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) malliin. Ohjelmalla pyritään saamaan aikaan uusi lisäinvestointien aalto EU:n budjettitakuun avulla.

Rahoitus on suunnattu yksittäisille toimijoille, pk-yrityksille, finanssilaitoksille, rahastoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille sekä julkishallinnon organisaatioille joko yksin tai kumppanuuksissa.