Oikeusalan ohjelma

Oikeusalan ohjelman tarkoituksena on kehittää Euroopan oikeusalueen kehittämistä. Ohjelma vahvistaa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta sekä perusoikeuksia ja se on perustettu EU-asetuksella (EU) 2021/693.

Ohjelman painopisteitä on:

  • Oikeudellinen yhteistyö siviili- ja rikosoikeuden alalla
  • Oikeusalan koulutus
  • Oikeussuojan tehokas saatavuus Euroopassa

Oikeusalan ohjelma tarjoaa rahoitusta siviili- ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön tukemiseen, kuten tuomareiden ja muiden oikeusalan toimijoiden kouluttamiseen sekä kansalaisten ja yritysten oikeussuojan tehokkaaseen saatavuuteen. Se edistää oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvan eurooppalaisen oikeusalueen kehittämistä, kuten oikeuslaitoksien riippumattomuutta ja puolueettomuutta, vastavuoroista tunnustamista sekä vastavuoroiseen luottamukseen ja oikeudelliseen yhteistyöhön perustuvaa oikeusaluetta