ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)

ERRIN on vakiintunut Brysselissä toimiva yhteistyöverkosto, johon kuuluu yli 125 alueellista sidosryhmäjärjestöä 22 Euroopan maasta, joista useimpia edustavat niiden Brysselin toimistot. Verkosto keskittyy yksinomaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan ja rahoitusohjelmiin sekä hankkeiden kehittämiseen.

ERRINin jäsenet ovat pääasiassa alueviranomaisia, yliopistoja, tutkimusorganisaatioita, kauppakamareita ja klustereita. Jäsenet kehittävät koko verkoston asialistaa ja painopisteitä olemalla aktiivisissa rooleissa verkoston työryhmissä tai hallintoneuvostossa.

ERRIN työskentelee 13 työryhmänsä kautta kattavasti tutkimuksen ja innovoinnin parissa edistämällä tutkimuksen ja innovoinnin parissa tehtävää kumppanuusyhteistyötä sekä alueellisten innovaatioekosysteemien asemaa. ERRIN pyrkii helpottamaan alueellista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kaikkien sen jäsenten ja kumppaniorganisaatioiden eduksi, ja sen tavoitteena on luoda kilpailukykyinen Eurooppa, joka tukee älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Verkosto järjestää säännöllisesti alueellisille toimijoille suunnattuja työpajoja, konferensseja, seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä tiedottaa avoinna olevista rahoitus- ja partnerihauista alueiden toimijoille. Verkoston kautta on mahdollisuus saada uusia kontakteja ja löytää sopivia kumppaneita tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin sekä saada palautetta omille hankeideoille. ERRIN myös tukee jäsentensä toimintoja ja tapahtumia sekä tarjoaa väylän alueellisten toimijoiden tutkimus- ja innovaatioprofiilin kehittämiseen ja innovaatioyhteisöihin osallistumiseen EU:n tasolla. 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ERRINin jäsenyyden myötä alueen hanketoimijat voivat rekisteröityä ERRINin verkkosivuille maksutta ja hyötyä verkoston tarjoamasta ajankohtaisesta EU:n rahoitusohjelmia ja ehdotuspyyntöjä koskevasta tiedosta ja tapahtumista.

Lisätietoja:
https://errin.eu/