ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry)

ERIAFF on Brysselissä toimiva verkosto, joka pyrkii vaikuttamaan eurooppalaisen kestävän ja tuottavan maatalouden innovaatiokumppanuuden (EIP agricultural productivity and sustainability) kehitykseen ja sisältöihin. Lisäksi ERIAFF tuo yhteen metsäalan toimijoita ja pyrkii vaikuttamaan EU-tason kysymyksiin metsäasioissa.

ERIAFF toimii eräänlaisena välikätenä Euroopan Unionin ja paikallisten toimijoiden ja alueiden välillä. Olemassaolonsa aikana ERIAFFin jäsenet ovat muodostaneet temaattisia toimintaryhmiä, niille tärkeiden kysymysten ympärille. Verkosto pyrkii edistämään kumppanuuksien syntymistä muun muassa seuraavissa aihepiireissä:

– Biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut
– Biotalous
– Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen varautuminen
– Innovaatiset tuotteet ja palvelut tuotantoketjussa
– Maatalouden tuottavuus ja resurssitehokkuus
– Ruokaturva, ruokaturvallisuus ja terveelliset elämäntavat

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto osallistuu Brysselissä verkoston kokouksiin ja pitää itä- ja pohjoissuomalaiset toimijat ajan tasalla verkoston ajankohtaisista asioista mm. uutiskirjeiden välityksellä.

Lisätietoja:
http://www.eriaff.com/