Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)

NSPA-verkosto on tiivistä yhteistyötä Ruotsin neljän pohjoisimman maakunnan (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland), Suomen seitsemän pohjoisimman ja itäisimmän alueen (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo) ja Pohjois-Norjan alueiden (Finnmark Tromsin alue ja Nordland) välillä.

NSPA-verkostoon kuuluvilla 13 alueella kolmesta maasta on jaettuja tavoitteita sekä yhteisiä olosuhteita, kuten harvaan asuva väestö, ankara ilmasto ja pitkät välimatkat. Tähän osaan Eurooppaa vaikuttavat myös erityisesti globalisaatio, energiahuolto, ilmastonmuutos ja väestörakenteen muutos. Alueen asukastiheys on vain 4,9 asukasta neliökilometrillä, mitä ei löydy mistään muusta Euroopan unionin osasta.

Yhdessä nämä alueet pyrkivät lisäämään EU:n instituutioiden ja muiden sidosryhmien tietoisuutta NSPA-alueesta, sen erityisolosuhteista ja mahdollisuuksista ja vaikuttamaan EU:n politiikkaan. Lisäksi verkosto toimii alustana rajat ylittävälle yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen vaihdolle.

Lisätietoja:
www.nspa-network.eu