Vanguard Initiative

Vanguard Initiative -verkoston perusti vuonna 2013 kymmenen eurooppalaista aluetta, jotka sitoutuivat edistämään kasvua ja työpaikkoja teollisuusjohtoisen alueiden välisen yhteistyön ja yhteisten investointien avulla älykkään erikoistumisen pohjalta.

Uutta teollista kasvua tavoittelevan verkoston ytimessä ovat alueet, älykäs erikoistuminen ja klusteripohjainen alueiden välinen yhteistyö. Laaja joukko kumppaneita ja sidosryhmiä, EU:n toimielimet mukaan luettuina, ovat tunnustaneet sen merkityksen ja suhtautuneet siihen myönteisesti.

Vanguard Initiative -verkoston pilottihankkeet ovat toimineet älykkään erikoistumisen ja alueiden välisten innovaatioinvestointien innoittajana. Vanguard Initiativen jäsenet ovat alueviranomaisia (tai vastaavia), jotka vastaavat älykkään erikoistumisen strategian toteuttamisesta. Vanguard Initiativen jäsenet ovat poliittisesti sitoutuneet verkoston periaatteisiin, jotka ovat älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpano, teknologisen kehityksen edistäminen alueiden välisen yhteistyön ja synergioiden hyödyntämisen avulla sekä uusien eurooppalaisten arvoketjujen esittelyn ja pilotoinnin tukeminen.

Vanguard Initiative muodostaa tämän poliittisen sitoumuksen myötä ainutlaatuisen eurooppalaisten aluepoliittisten päättäjien liittouman ja vahvistaa jäsenalueiden vahvan sitoumuksen edistää alueiden välistä yhteistyötä, joka perustuu alueiden kykyyn täydentää toistensa vahvuuksia älykkään erikoistumisen avulla.

Lisätietoja:
https://www.s3vanguardinitiative.eu/