EUCLES

Kansainvälinen yleishyödyllinen yhteisö European Clusters Excellence Labeling Structure (EUCLES) yhdistää kansalliset ja alueelliset klusterijärjestöt työskentelemään eurooppalaisen klusterimerkintäjärjestelmän jatkuvan parantamisen puolesta. Itä- ja Pohjois-Suomi on kehittänyt aktiivisesti klusterimerkintöjä yhteistyössä EUCLESin kanssa.

EUCLES arvioi asiantuntijaryhmän avustuksella eurooppalaisten klusteriorganisaatioiden johtamisen laatua ja myöntää tekemiinsä arvioihin perustuen laadukkaille klusteriorganisaatioille huippuosaamisen merkkejä. EUCLES perustettiin virallisesti vuonna 2021, ottaen haltuunsa Euroopan klusterianalyysin sihteeristön (ESCA). Voidakseen täysimääräisesti toimia EUCLES ja sen jäsenet työskentelevät aktiivisesti arviointisopimusten määrittelyn ja merkintäprosessin muotoilun parissa. Työskentelyn tukemiseksi on perustettu useita temaattisia työryhmiä, kuten viestintä ja tulevaisuusarvioiden tekeminen, indikaattorien luominen ja merkkien tunnustaminen.

Lisätietoja:
https://eucles.be/
https://www.cluster-analysis.org/