Euroopan klusteriallianssi (ECA)

Euroopan klusteriallianssi (ECA) yhdistää eurooppalaiset klusterit, jotka työllistävät lähes 61,8 miljoonaa ihmistä eri maissa. Allianssiin kuuluu 15 kansallista klusteriyhdistystä ja yli 800 klusterijärjestöä Euroopan tasolla. Itä- ja Pohjois-Suomi osallistuu allianssiin yhtenä kansallisista klusteriyhdistyksistä.

Euroopan klusteriallianssi on yhteistyöfoorumi, joka nostaa esiin klusterien intressejä, tarpeita ja mahdollisuuksia Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Se luo klusteriyhteisön, jolla on suora yhteys klusteritoimijoiden todellisuuteen, haasteisiin ja toimintaan. ECA:lla on läheinen yhteys ja luottamukseen perustuva yhteistyösuhde Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto DG GROW:n kanssa. Näin ollen ECA yhdistää klusterit EU-instituutioihin ja toisiinsa ja helpottaa ratkaisujen luomista nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin. Allianssi asettaa teollisuusklusterit eurooppalaisen innovatiivisen ekosysteemin avaintekijöiksi talouden ja kilpailukyvyn kehityksen ja kasvun kannalta.

Euroopan klusteriallianssi on asettanut itselleen konkreettisia toimia mahdollistavia tavoitteita:

  1. Nopean ja ketterän klusterien välisen yhteistyön edistäminen Euroopan tasolla, klusteriverkoston toiminnan vahvistaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen.
  2. Klusterin jäsenten kansainvälistymisen ja eurooppalaisten klustereiden tunnettuuden edistäminen.
  3. Yhteisten suositusten ja kannanottojen laatiminen julkishallinnoille kansallisella, alueellisella ja EU-tasolla.
  4. Yhteistyö muiden verkostojen ja organisaatioiden kanssa, jotka tukevat klustereita Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
  5. Klusteriyhteisön yhteisten etujen tutkiminen, edistäminen ja puolustaminen.
  6. Klustereiden aseman lakisääteisen tunnustamisen edistäminen eurooppalaisten ja kansainvälisten instituutioiden taholta.

Lisätietoja:
https://clustersalliance.eu/
https://clustercollaboration.eu/content/european-clusters-alliance