Komissio konsultoi sidosryhmiä Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta 

Komissio on avannut julkisen kuulemisen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta. Kuuleminen on auki 20. syyskuuta asti, jonka jälkeen konsultaation tulokset tulevat saataville komission Have your say –palveluun. 

Komission mukaan kuulemisen tarkoituksena on kartoittaa sidosryhmien näkemyksiä Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta sekä selvittää, kuinka ohjelmaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. Lisäksi kuulemisen toivotaan tarjoavan suuntaviivoja komission tulevien aloitteiden suunnittelua varten. 

Digitaalinen Eurooppa on digitalisaatioon keskittyvä EU:n rahoitusohjelma, joka pyrkii edistämään digitaaliteknologiaa ja –infrastruktuuria Euroopassa. Ohjelman budjetti on yli 7,9 miljardia euroa. 

Lisätietoja 

Komission tiedote 

Julkinen kuuleminen 

Digitaalinen Eurooppa-ohjelma