Kanada mukaan Horisontti Eurooppa -ohjelmaan 

Kanada on liittynyt mukaan EU:n tutkimukseen ja innovointiin keskittyvään Horisontti Eurooppa –rahoitusohjelmaan. EU:n ulkopuolisten maiden on mahdollista osallistua ohjelmaan nk. assosiaatiosopimuksilla, joiden ansiosta osallistumiseen sovelletaan eurooppalaisten tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa tasavertaisia ehtoja.  

Sopimuksen myötä Kanada voi vastaisuudessa osallistua Horisontti Euroopan toiseen pilariin. Pilarista rahoitettavien tutkimusyhteistyöhankkeiden kärkiteemoina ovat ilmastoon, energiaan, digitalouteen ja terveyteen liittyvät maailmanlaajuiset haasteet.  

EU on solminut assosiaatiosopimuksia yhteensä 19 EU:n ulkopuolisen maan kanssa. Assosiaatiosopimusten tarkoituksena on ennen kaikkea kansainvälisen tutkimusyhteistyön helpottaminen. 

Lisätietoja 

Komission tiedote 

Horisontti Euroopan assosiaatiosopimukset