Komissio on julkaissut Euroopan puolustusteollisuuden paketin 

Euroopan komissio on esitellyt Euroopan ensimmäisen puolustusteollisuuden strategian (EDIS) sekä siihen liittyvän lainsäädäntöehdotuksen EU:n puolustusteollisuusohjelmasta (EDIP). Näiden tavoitteena vahvistaa Euroopan puolustusteollisuuden valmiutta ja kilpailukykyä.  

Strategiassa jäsenmaita kehotetaan investoimaan enemmän, paremmin, eurooppalaisemmin ja yhdessä. Jäsenmaiden tukemiseksi esitetään toimia, jotka edistävät kollektiivisen puolustuskysynnän ilmaisemista ja puolustustuotteiden saatavuutta. Lisäksi tarkoituksena on sovittaa EDIP tämänhetkiseen turvallisuuskontekstiin ja lisätä yhteistyötä Naton, Ukrainan ja muiden kansainvälisten kumppanien kanssa.  

EDIP tarjoaa sekä rahoitus-, että sääntelyratkaisuja, joiden tavoitteina on saattaa lyhyen aikavälin hätätilatoimet osaksi pidemmän aikavälin strategiaa. Sen avulla saadaan esimerkiksi käyttöön 1,5 miljardia euroa Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan (EDTIB) kilpailukyvyn tukemiseksi. Siinä ehdotetuilla toimilla pyritään myös lisäämään puolustuslaitteita koskevaa yhteistyötä ja saatavuutta sekä varautumaan tulevaisuuden pulatilanteisiin.  

Lisätietoja  

Komission lehdistötiedote