Komissiolta maanviljelijöille kohdistettu kysely hallinnollisesta työtaakasta 

Euroopan komissio on käynnistänyt verkkokyselyn, jolla kartoitetaan elintarvike- ja maataloussäädöksistä koituvaa hallinnollista taakkaa maanviljelijöille niin toimeenpanon kuin raportointivelvoitteiden osilta. Kysely liittyy komission ehdotukseen, jonka tavoitteena on selkeyttää maataloutta koskevaa sääntelykehystä ja keventää raportointivelvoitteita. 

Kyselyyn voi vastata 8. huhtikuuta saakka kaikilla EU-kielillä. Sen tulokset sisällytetään syksyllä 2024 julkaistavaan analyysiin, jonka tavoitteena on selkeyttää hallinnollisten monimutkaisuuksien lähteet. 

Lisätietoa 

Komission lehdistötiedote 

Verkkokysely