Komissiolta tutkimuksen ja innovoinnin kehittämiseen tähtääviä suosituksia 

Euroopan komissio on julkaissut suositukset käytännesäännöistä, jotka koskevat teollisuuden ja korkeakoulujen yhteiskehittämistä sekä kansalaisten osallistamista tiedon hyödyntämisessä. Tavoitteena on tukea tutkijoita verkostoitumaan mm. yritysten ja teollisuuden toimijoiden kanssa tiedontuotannon ja -hyödyntämisen optimoimiseksi.  

Teollisuuden ja korkeakoulutuksen yhteiskehittämisen käytännesäännöt tarjoavat konkreettisia neuvoja kumppanuuksien solmimisesta sekä tutkimustulosten kääntämisestä yritys- ja teollisuuskäyttöön. Kansalaisten osallistamista koskevat käytännesäännöt puolestaan keskittyvät tutkimuslaitosten ja yhteiskunnallisten toimijoiden välisten suhteiden vahvistamiseen.  

Lisätietoa 

Komission lehdistötiedote