Uutiskirje 6/2024

Ajankohtaista

Itä- ja Pohjois-Suomi valittu yhdeksi alueellisista innovaatiolaaksoista

Euroopan komissio on myöntänyt Itä- ja Pohjois-Suomelle alueellisen innovaatiolaakson (Regional Innovation Valleys, RIV) statuksen. Innovaatiolaaksojen tarkoituksena on tukea eurooppalaista innovaatiotoimintaa ja investointeja alueilla mm. älykkään erikoistumisen ja alueidenvälisen yhteistyön avulla. Lue lisää.

Luonnon ennallistamisasetus hyväksyttiin neuvostossa

Neuvosto on antanut virallisen hyväksyntänsä ennallistamisasetukselle 17.6. Asetuksessa määriteltyjen ennallistamistoimenpiteiden piiriin on tarkoitus saattaa 20 % EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää.

Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt strategisen agendan vuosille 2024-2029

Jäsenmaiden johtajat ovat hyväksyneet strategisen agendan vuosille 2024-2029. Strateginen agenda pitää sisällään jäsenmaiden esittämät poliittiset prioriteetit tulevan viisivuotiskauden lainsäädäntötyölle. Lue lisää.

Energiamarkkinoita uudistava säädös sai neuvoston ja parlamentin hyväksynnän

Euroopan neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet uudistuksia sähkö- ja kaasumarkkinoihin sekä uuden vähähiilisten kaasujen kehittämiseen tähtäävän säätelykehyksen. Tavoitteena on tukea siirtymistä puhtaaseen energiaan samalla vahvistaen toimitusvarmuutta ja kuluttajansuojaa. Lue lisää.

Komissiolta Euroopan terveysunionia koskeva tiedonanto

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon, jossa käsitellään Euroopan terveysunionin terveyspoliittisia toimia ja onnistumisia. Terveysunioni perustettiin marraskuussa 2020 koronaviruspandemian keskellä vahvistamaan EU:n kriisivalmiutta ja parantamaan kansalaisten hyvinvointia. Lue lisää.

Neuvostolta digitaalipolitiikan tulevaisuutta koskevat päätelmät

Euroopan neuvoston hyväksymissä digitaalipolitiikan tulevaisuutta koskevissa päätelmissä määritellään tulevan vaalikauden tärkeimmät prioriteetit EU:n digitaalipolitiikan saralla. Lue lisää.

Neuvostolta kyberturvallisuutta koskevat päätelmät

Euroopan neuvosto on hyväksynyt kyberturvallisuuden tulevaisuutta koskevat päätelmät. Tavoitteena on parantaa Euroopan kyberturvallisuutta ja siten vahvistaa EU:n häiriönsietokykyä. Lue lisää.

Komissio perustaa tekoälytoimiston

Euroopan komissio on julkistanut pian toimintansa aloittavan tekoälytoimiston, jonka tavoitteena on varmistaa tekoälyn sosiaalisesti ja taloudellisesti kannattava ja kestävä kehittäminen ja käyttöönotto. Toimiston ydinvastuut ovat tekoälysäädöksen täytäntöönpano sekä luotettavan tekoälyn tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen.  Lue lisää.

Neuvosto on hyväksynyt koheesiokertomusta koskevat päätelmät

Neuvosto on hyväksynyt komission 9. koheesiokertomusta koskevat päätelmät, joissa komissio arvioi unionin sisäisiä kehityseroja sosiaalisesta, taloudellisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Komissio julkaisi koheesiokertomuksen maaliskuussa 2024. Lue lisää.

Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Vanguard Initiative -verkoston biotalouskonferenssi Kajaanissa 25.-26.9. 

Itä- ja Pohjois-Suomi sekä Vanguard Initiative -verkoston biotalouspilotti järjestävät Kajaanissa 25.-26.9. konferenssin otsikolla The Next Steps of Interregional Collaboration in Bio-economy. Tapahtuma kokoaa Kajaaniin Vanguardin biotalouspilotissa mukana olevia alueita sekä toimijoita kuulemaan ja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista. Ohjelma pitää sisällään sekä alustuksia biotalouspilotin toiminnasta tähän mennessä että ajatustenvaihtoa seuraavista askelista sekä mahdollisista uusista avauksista. Lue lisää.

NSPA Forum 2024 Bodøssa 12.-13.9.

NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) verkoston vuoden 2024 konferenssi järjestetään 12.-13. syyskuuta Norjan Bodøssa. Lue lisää.

Tapahtumia

12.-13.9.
NSPA Forum 2024
Lue lisää

25.-26.9.
Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Vanguard Initiative -verkoston biotalouskonferenssi Kajaanissa
Lue lisää