Komissio perustaa tekoälytoimiston 

Euroopan komissio on julkistanut pian toimintansa aloittavan tekoälytoimiston, jonka tavoitteena on varmistaa tekoälyn sosiaalisesti ja taloudellisesti kannattava ja kestävä kehittäminen ja käyttöönotto. Toimiston ydinvastuut ovat tekoälysäädöksen täytäntöönpano sekä luotettavan tekoälyn tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen.  

Toimisto koostuu viidestä yksiköstä, jotka ovat sääntely- ja vaatimustenmukaisuusyksikkö, tekoälyn turvallisuutta käsittelevä yksikkö, tekoälyn ja robotiikan huippuyksikkö, tekoälyn yhteiskunnalliseen hyötyyn keskittyvä yksikkö ja tekoälyinnovoinnin ja -politiikan koordinointiyksikkö.  

Toimisto tekee yhteistyötä jäsenmaiden ja laajemman asiantuntijayhteisön kanssa tekoälyä koskevien käytännesääntöjen, innovaation, kehittämisen ja testaamisen parissa. Komission mukaan pyrkimyksenä on vahvistaa EU:n johtoasemaa turvallisen ja luotettavan tekoälyn kehittämisessä.  

Tekoälytoimistoa koskevat linjaukset astuvat voimaan 16. kesäkuuta, ja tekoälyneuvoston ensimmäinen kokous tulisi pitää kuun loppuun mennessä. Toimiston tehtävälistalla on laatia ohjeet tekoälyjärjestelmän määritelmästä ja kielloista sekä yleiskäyttöisiä tekoälymalleja koskevien käytännesääntöjen laatimisen koordinoiminen.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote 

Tekoälytoimiston verkkosivut