Komissiolta Euroopan terveysunionia koskeva tiedonanto 

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon, jossa käsitellään Euroopan terveysunionin terveyspoliittisia toimia ja onnistumisia. Terveysunioni perustettiin marraskuussa 2020 koronaviruspandemian keskellä vahvistamaan EU:n kriisivalmiutta ja parantamaan kansalaisten hyvinvointia. 

Tiedonannossa korostetaan terveysunionin jatkuvaa merkitystä EU:n selviytymiskyvylle, strategiselle autonomialle, geopoliittiselle vakaudelle ja kansalaisten terveydelle. Keskeisenä onnistumisena korostetaan koronaviruspandemian torjumiseen ja sen vaikutusten pehmentämiseen tähdänneitä toimia, kuten EU:n rokotestrategiaa ja työttömyysriskien lieventämisvälinettä (SURE-tukiväline). Näillä toimilla puututtiin sekä pandemian terveysuhkiin että taloudellisiin haittavaikutuksiin.  

Muita Euroopan terveysunionin saavutuksia ovat mm. vahvistetut terveysturvallisuustoimet, lääkkeiden saatavuuden parantaminen, huippuluokan syöväntorjuntasuunnitelma sekä EU:n terveysdata-avaruus.  

Lisätietoa 

Komission lehdistötiedote