Energiamarkkinoita uudistava säädös sai neuvoston ja parlamentin hyväksynnän

Euroopan neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet uudistuksia sähkö- ja kaasumarkkinoihin sekä uuden vähähiilisten kaasujen kehittämiseen tähtäävän säätelykehyksen. Tavoitteena on tukea siirtymistä puhtaaseen energiaan samalla vahvistaen toimitusvarmuutta ja kuluttajansuojaa. 

Euroopan komission julkaiseman tiedotteen mukaan uudistetut energiamarkkinat hyödyttävät Euroopan teollisuuden ja liike-elämän kilpailukykyä sekä vahvistavat kuluttajien asemaa. Uudistukset lisäävät investointeja puhtaaseen energiaan ja mahdollistavat alhaisemmat ja vakaammat energiahinnat.  

Kuluttajansuojaa parannetaan takaamalla laajempi energiasopimusvalikoima, selkeämpää tietoa sekä läpinäkyvämpää hinnoittelua. Jäsenmaiden on perustettava viimesijaiset toimittajat sähkönsaannin turvaamiseksi kaikille kuluttajille.  

Uuden kaasumarkkinaviitekehyksen avulla pyritään etenkin vetymarkkinoiden perustamiseen. Tavoitteena on varmistaa puhtaan energiaan saatavuus Euroopassa ja vähentää kuluttajiin kohdistuvia riskejä ja hintapiikkejä.  Viitekehyksen myötä jäsenmaat voivat jatkossa myös lopettaa putkikaasun ja nesteytetyn maakaasun tuonnin Venäjältä ja Valko-Venäjältä. 

Säädös tulee voimaan, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote