Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt strategisen agendan vuosille 2024-2029  

Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt strategisen agendan vuosille 2024-2029 jäsenmaiden johtajien huippukokouksessa 27.6. Strateginen agenda pitää sisällään jäsenmaiden esittämät poliittiset prioriteetit tulevan viisivuotiskauden lainsäädäntötyölle. Agendan kärkiteemat ovat tällä kertaa: 

  • Vapaa ja demokraattinen Eurooppa 
  • Vahva ja turvallinen Eurooppa 
  • Vauras ja kilpailukykyinen Eurooppa 

Agenda heijastelee EU:n geopoliittisessa toimintaympäristössä viimeaikoina tapahtuneita muutoksia ja pyrkii tarjoamaan suuntaviivoja tuleviin haasteisiin vastaamiseksi. 

Koheesiopolitiikan merkitystä EU:n strategisille tavoitteille sekä tähän liittyvää alueiden aktiivista roolia oli aiemmin käsitelty jäsenmaiden ministerien kokouksessa. Eurooppa-neuvoston strategiassa peräänkuulutetaankin myös EU:n kehityserojen tasapainottamista sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion tärkeyttä. 

Lisätietoja 

Neuvoston tiedote Eurooppa-neuvoston kokouksesta 

Neuvoston tiedote koheesiopolitiikasta ja strategisesta agendasta 

EU:n strateginen agenda 2024-2029