Neuvostolta kyberturvallisuutta koskevat päätelmät 

Euroopan neuvosto on hyväksynyt kyberturvallisuuden tulevaisuutta koskevat päätelmät. Tavoitteena on parantaa Euroopan kyberturvallisuutta ja siten vahvistaa EU:n häiriönsietokykyä.  

Päätelmillä pyritään vastaamaan lisääntyneiden ja monimutkaistuneiden kyberturvallisuusuhkien aiheuttamiin riskeihin. Niissä painotetaan kyberturvallisuussääntöjen täytäntöönpanon tärkeyttä, roolien ja vastuunjaon selkeyttämistä sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukemista. Neuvosto suosittelee myös yhteistyön lisäämistä yksityisen sektorin ja tiedeyhteisön välillä osaamisvajeen korjaamiseksi. Euroopan komissiota ja ulkoasiainedustajaa kehotetaan esittämään tarkistettu kyberturvallisuusstrategia vastaamaan muuttuneeseen geopoliittiseen uhkatasoon.  

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote