Itä- ja Pohjois-Suomi valittu yhdeksi alueellisista innovaatiolaaksoista 

Euroopan komissio on myöntänyt Itä- ja Pohjois-Suomelle alueellisen innovaatiolaakson (Regional Innovation Valleys, RIV) statuksen keskiviikkona 19. kesäkuuta.

Itä- ja Pohjois-Suomi on täten yksi 151 innovaatiolaaksosta, jotka ovat valikoituneet joko EU:n rahoitushakujen (Horisontti Eurooppa ja I3 instrumentti) tai nk. kiinnostuksenilmaisun kautta. Itä- ja Pohjois-Suomen valinta pohjautui näistä jälkimmäiseen. Kiinnostuksenilmauksessaan Itä- ja Pohjois-Suomi painotti erityisesti kiertoajattelun edistämistä.  

Innovaatiolaaksojen tarkoituksena on tukea eurooppalaista innovaatiotoimintaa ja investointeja alueilla mm. älykkään erikoistumisen ja alueidenvälisen yhteistyön avulla. Samalla pyritään tasoittamaan nk. innovaatiokuilua eli eurooppalaisten alueiden välisiä kehityseroja innovaatiotoiminnassa.  

RIV-aloitteen taustalla on komission vuonna 2022 julkaistu innovaatioagenda (New European Innovation Agenda, NEIA). Eurooppalaisen innovaatiotoiminnan edistäminen ja innovaatiokuilun kaventaminen on yksi viidestä agendassa nimetystä temaattisesta toimesta, joiden kautta komissio pyrkii vahvistamaan Euroopan kykyä vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin innovatiivisten ratkaisujen kautta. 

Lisätietoja

Komission tiedote 

RIV-aloite osana innovaatioagendaa 

Uusi Eurooppalainen Innovaatioagenda (NEIA)