Neuvostolta digitaalipolitiikan tulevaisuutta koskevat päätelmät 

Euroopan neuvoston hyväksymissä digitaalipolitiikan tulevaisuutta koskevissa päätelmissä määritellään tulevan vaalikauden tärkeimmät prioriteetit EU:n digitaalipolitiikan saralla.  

Vaalikauden tärkeimmäksi prioriteetiksi on määritetty viimeaikaisen lainsäädännön tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano siten, että hallinnolliset rasitteet jäävät julkisille ja yksityisille toimijoille mahdollisimman pieniksi.  

Neuvosto korostaa myös yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan löytämistä innovatiivisiin digitaaliteknologioihin. Muita prioriteetteja ovat mm. turvallisen ja luotettavan verkkoympäristön turvaaminen, kaksoissiirtymän tukeminen sekä digialan osaajien houkutteleminen.   

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote