Komissiolta strategiaesitys EU:n johtoaseman vahvistamiseksi kehittyneiden materiaalien alalla 

Euroopan komissio ehdottanut toimia, joiden avulla on tarkoitus vahvistaa EU:n teollisuuden johtoasemaa kehittyneiden materiaalien alalla. Kehittyneet materiaalit ovat tavallista tehokkaampia materiaaleja, joilla on poikkeuksellisia ominaisuuksia tai nopeaa kehityspotentiaalia. Ne ovat ratkaiseva tekijä kaksoissiirtymässä. Toimilla vahvistetaan myös Euroopan omavaraisuutta ja riippumattomuutta kriittisistä materiaaleista korvaamalla ja kierrättämällä niitä.  

Komission ehdottamat toimet jakautuvat viiteen osa-alueeseen: 

  1. Kehittyneitä materiaaleja koskevan tutkimus- ja innovointiekosysteemin tukeminen 
  1. Innovatiivisten materiaalien saattaminen nopeammin markkinoille 
  1. Pääomainvestointien ja rahoitusmahdollisuuksien lisääminen mm. Horisontti Eurooppa –puiteohjelman kautta 
  1. Kehittyneiden materiaalien tuotannon ja käytön edistäminen 
  1. Kehittyneitä materiaaleja käsittelevän teknologianeuvoston perustaminen 

Toimet toteutetaan yhteistyönä jäsenmaiden, teollisuuden toimijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Lisätietoa 

Komission lehdistötiedote