Kyberturvallisuutta koskevasta paketista syntynyt sopimus neuvoston ja parlamentin välille 

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat päässeet alustavaan sopimukseen kybersolidaarisuussäädöksestä ja muutoksesta kyberturvallisuussäädökseen. Tavoitteena on vahvistaa EU:n kyberturvallisuuden kapasiteettia tunnistaa ja ennakoida kyberturvallisuuden uhkia ja vastata niihin.  

Kybersolidaarisuussäädöksessä turvallisuutta ja resilienssiä pyritään edistämään perustamalla kyberturvallisuuden hälytysjärjestelmä ja hätätilanteiden mekanismi. Lisäksi säädöksessä perustetaan näiden keinojen toimivuutta tarkasteleva arviointimekanismi.  

Kyberturvallisuussäädöksen muutosehdotuksessa on kyse kyberresilienssin vahvistamisesta. Sen avulla otetaan käyttöön hallinnoitujen turvallisuuspalveluiden eurooppalaisia sertifiointijärjestelmiä. Hallinnoidut turvallisuuspalvelut ovat avainasemassa kyberturvallisuuteen liittyvien tapausten ratkaisemisessa.  

Seuraavaksi neuvoston ja parlamentin tulee hyväksyä molemmat sovitut tekstit. Sen jälkeen ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja tulevat voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta. 

Lisätietoja  

Neuvoston lehdistötiedote