Neuvostolta EU:n pitkän aikavälin budjetin väliarvioinnin paketti 

Neuvosto on päättänyt EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 tarkistuksen ja hyväksynyt kolme siihen liittyvää säädöstä. Hyväksytty paketti sisältää rahoituskehykseen tehtyjä muutoksia sekä Ukrainan tukivälineen ja Euroopan strategisten teknologioiden (STEP) kehysvälineen perustamiseen liittyvät asetukset.  

Pitkän aikavälin budjettiin tehdyt muutokset asettavat lisärahoitusta mm. Ukrainan tukemiseen, kriittisiin teknologioihin, hätäapuun sekä muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen. Tavoitteena on lisätä valmiuksia vastata uusiin haasteihin sekä vahvistaa EU:n pitkän aikavälin budjettia kohdennetusti.  

Kaikki pakettiin liittyvät asetukset julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 29. helmikuuta, ja ne ovat tulleet sittemmin voimaan.  

Lisätietoa 

Neuvoston lehdistötiedote