Uutiskirje 7/2023

Ajankohtaista

NATO:n DIANA-ohjelman ensimmäinen rahoitushaku on käynnissä

Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO on avannut DIANA-ohjelman (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) ensimmäisen pilottihaasteohjelman rahoitushaun, jolla tuetaan puolustusalan innovaatiotoiminnan kiihdyttämistä sekä alan tutkimustoiminnan ja operatiivisen puolen yhteistyötä. Rahoitushaku on auki 25. elokuuta asti. Lue lisää

Eurooppalainen datasäädös on saanut parlamentin ja neuvoston alustavan hyväksynnän

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat alustavasti hyväksyneet aloitteen eurooppalaisesta datasäädöksestä, jonka tavoitteena on vauhdittaa EU:n datataloutta vapauttamalla teollisuuden data, optimoimalla sen saatavuus ja käyttö sekä edistämällä eurooppalaisten pilvipalveluiden toimintaa ja kilpailukykyä. Lue lisää

Euroopan komissio on julkaissut luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevan aloitepaketin – keskiössä maaperälakialoite

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyen maaperän seurantaa ja terveyttä koskevan asetusehdotuksen. Samalla komissio julkaisi säännösehdotukset koskien uutta genomitekniikkaa (NGT), kasvien lisäys- ja metsänviljelyaineistoa sekä ruoka- ja tekstiilijätteen vähentämistä. Aloitteilla pyritään edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vahvistamaan EU:n elintarvikejärjestelmien ja maatalouden häiriönsietokykyä. Lue lisää

Euroopan innovaatiokyky jatkaa vahvistumista kansallisella ja alueellisella tasolla

Euroopan komissio on julkaissut vuoden 2023 Euroopan innovaatioiden tulostaulun (European Innovation Scoreboard)  ja joka toinen vuosi julkaistavan alueellisen innovaatioiden tulostaulun (Regional Innovation Scoreboard). Tuloksista selviää, että viime aikojen kriiseistä huolimatta EU:n jäsenmaiden ja niiden alueiden innovaatiokyky jatkaa vahvistumista. 

Suomi sijoittuu vertailussa yhdeksi johtavista jäsenmaista. Lisäksi alueellisessa tarkastelussa Itä- ja Pohjois-Suomi luokitellaan vahvaksi innovaatioalueeksi, jonka innovointikyky on kasvanut 18,3 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.  Lue lisää

Työvoiman ja osaamisen lisääminen keskiössä Euroopan työmarkkinoiden kehityksessä

Euroopan komissio on julkaissut vuosittaisen raportin Euroopan työllisyyden ja sosiaalisten asioiden kehityksestä (Employment and Social Developments in Europe Report). Raportista käy ilmi, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti talouskasvun hidastumista EU:ssa vuoden 2022 lopulla, mutta kokonaisuudessaan EU:n työmarkkinat osoittivat huomattavaa häiriönsietokykyä. Lue lisää

Vuoden 2023 EU:n strateginen tulevaisuudennäkymäraportti on julkaistu: Kestävyys ja hyvinvointi pääosassa

Euroopan komissio on julkaissut vuosittaisen strategisen tulevaisuudennäkymäraportin (Strategic Foresight Report), joka tukee komission toimikaudelle asettamien tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2023 raportissa käsitellään toimenpiteitä, joilla kestävyys ja hyvinvointi tuodaan keskeiseksi osaksi Euroopan avointa strategista riippumattomuutta.  Lue lisää

Akkujen ja käytettyjen akkujen kestävyyssäännöille neuvoston ja parlamentin hyväksyntä

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet aloitteen akkujen ja käytettyjen akkujen kestävyyssääntöjä koskevasta asetuksesta, jonka tavoitteena on vähentää akkujen ja paristojen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia sekä edistää kiertotaloutta EU:ssa. Aloitteessa huomioidaan akkujen ja paristojen koko elinkaari tuotannosta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Lue lisää

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n sirusäädöksen

Euroopan parlamentti on hyväksynyt aloitteen sirusäädöksestä, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n puolijohdeteollisuutta, parantaa sirujen toimitusvarmuutta sekä edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa. Sirutuotannon investointeja pyritään lisäämään muun muassa nopeuttamalla lupamenettelyjä. Lue lisää

Euroopan komissiolta aloitepaketti eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamiseksi

Euroopan komissio on julkaissut aloitepaketin eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) vahvistamiseksi osana eurooppalaisen tutkimusalueen toimintapoliittisen ohjelman 2022–2024 toimia. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa ehdotus neuvoston suositukseksi, jolla luodaan uudet eurooppalaiset puitteet tutkijanurille, uusi tutkijoiden peruskirja sekä tutkijoiden eurooppalaisen osaamiskehyksen (ResearchComp) luominen tutkijoiden alojen välisen liikkuvuuden tukemiseksi. Lue lisää

Tapahtumia

16.-22. syyskuuta
Euroopan liikkuvuusviikko
Lue lisää

20.-22. syyskuuta
Euroopan metsäinstituutin (EFI) vuosikonferenssi 2023
Lue lisää

26. syyskuuta
Urban Logistics Innovation Day
Lue lisää

27.-28. syyskuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 6 -infopäivä
Lue lisää

9.-12. lokakuuta
Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko
Lue lisää

11.-12. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 4 -infopäivä
Lue lisää

17. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 5 -infopäivä
Lue lisää

18. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 2 -infopäivä
Lue lisää

28.-29. marraskuuta
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Julkinen kuuleminen luonnonmukaisen tuotannon tuote- ja aineluettelosta

Euroopan komissio on avannut palautejakson säädösluonnoksesta koskien maatalouden luonnonmukaiseen tuotannon tuote- ja aineluetteloa. Aloitteen tarkoituksena on päivittää luetteloa tuotteista ja aineista, joita saa käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa. Palautejakso on auki 23. elokuuta asti.

Julkinen kuuleminen vetylaaksojen kehittämisen etenemissuunnitelmasta

Euroopan komissio on avannut palautejakson vetylaaksojen kehittämistä koskevasta etenemissuunnitelmasta. Suunnitelmassa esitellään toimenpiteitä, joiden avulla pyritään saavuttamaan REPowerEU -suunnitelman tavoite kaksinkertaistaa vetylaaksojen määrä EU:ssa vuoteen 2025 mennessä. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa tutkimuksen ja innoivoinnin lisääminen, sääntelykehyksen kehittäminen sekä yhteistyön ja synergioiden edistäminen. Palautejakso on auki 16. elokuuta asti.

Julkinen kuuleminen kestävän rahoituksen ESG-luokitusjärjestelmästä

Euroopan komissio on avannut palautejakson aloitteesta, joka koskee ESG-luokituksia ja kestävyysriskejä luottoluokituksissa. ESG-luokituksilla arvioidaan taloudellisen toiminnan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä vaikutuksia. Luokituksilla on keskeinen osa kestävän rahoituksen toiminnassa. Aloitteella pyritään kehittämään ESG-luokitusten läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. Palautejakso on auki 23. elokuuta asti.

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >