Akkujen ja käytettyjen akkujen kestävyyssäännöille neuvoston ja parlamentin hyväksyntä

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet aloitteen akkujen ja käytettyjen akkujen kestävyyssääntöjä koskevasta asetuksesta. Asetuksella pyritään lisäämään akkujen ja paristojen kierrätystä huomioimalla niiden koko elinkaari tuotannosta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Tavoitteena on vähentää akkujen ja paristojen ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia sekä edistää kiertotaloutta EU:ssa. Lisäksi uusilla säännöillä pyritään parantamaan akkujen sisämarkkinoiden toimintaa ja vahvistamaan EU:n kilpailukykyä. 

Asetukseen sisältyy muun muassa huolellisuussääntöjen vahvistaminen liittyen akkujen raaka-aineiden alkuperän tarkistukseen, kestävyys- ja turvallisuuskriteerien tiukentaminen vaarallisille aineille sekä merkintä- ja tietovaatimuksien käyttöönotto akkujen komponenteille ja kierrätysmateriaalin osuudelle.  

Seuraavaksi asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, jonka jälkeen se astuu voimaan 20 päivän kuluttua.

Lisätietoja: 

Neuvoston lehdistötiedote