Vuoden 2023 EU:n strateginen tulevaisuudennäkymäraportti on julkaistu: Kestävyys ja hyvinvointi pääosassa

Euroopan komissio on julkaissut vuosittaisen strategisen tulevaisuudennäkymäraportin (Strategic Foresight Report), joka tukee komission toimikaudelle asettamien tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2023 raportissa käsitellään toimenpiteitä, joilla kestävyys ja hyvinvointi tuodaan keskeiseksi osaksi Euroopan avointa strategista riippumattomuutta.  

Raportissa analysoidaan ratkaisuja EU:n keskeisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin, tuodaan esiin vihreän ja digitaalisen siirtymän merkitys EU:n strategisen riippumattomuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä esitellään kymmenen toimenpidettä kestävyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.  

Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa uuden eurooppalaisen yhteiskuntasopimuksen laatiminen, sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen nettonollatalouden edistämiseksi, EU:n yhteistyön lisääminen maailmanlaajuisella tasolla sekä osallisuuden varmistaminen kaksoissiirtymässä.  

Raportti perustuu Euroopan Yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre, JRC) toteuttamaan osallistavaan tutkimukseen sekä laajaan julkiseen kuulemiseen. Raportti esiteltiin jäsenmaille 10. heinäkuuta yleisten asioiden neuvostossa. 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote