Euroopan innovaatiokyky jatkaa vahvistumista kansallisella ja alueellisella tasolla

Euroopan komissio on julkaissut vuoden 2023 Euroopan innovaatioiden tulostaulun (European Innovation Scoreboard)  ja joka toinen vuosi julkaistavan alueellisen innovaatioiden tulostaulun (Regional Innovation Scoreboard). Tuloksista selviää, että viime aikojen kriiseistä huolimatta EU:n jäsenmaiden ja niiden alueiden innovaatiokyky jatkaa vahvistumista.  

Vuoden 2023 Euroopan innovaatioiden tulostaulu osoittaa, että Euroopan innovaatiokyky on parantunut noin 8,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Lisäksi viimeisen vuoden aikana innovaatiokyky on parantunut merkittävästi 20 jäsenmaassa ja vain 7 jäsenmaassa on havaittu laskua. 

Myös alueellinen innovaatioiden tulostaulu, joka on laajennus Euroopan innovaatioiden tulostaulusta, osoittaa innovaatiokyvyn kasvaneen useimmilla alueilla verrattuna vuoteen 2016. Alueet, joiden innovaatiokyky on kasvanut ovat useimmiten jäsenmaista, joiden innovaatiokyky on myös korkea. 

Euroopan innovaatioiden tulostaulussa jäsenmaat on luokiteltu neljään ryhmään innovaatiokyvyn perusteella: johtavat, vahvat, keskitason ja kehittyvät jäsenmaat. Suomi sijoittuu vertailussa yhdeksi johtavista jäsenmaista. Lisäksi alueellisessa tarkastelussa Itä- ja Pohjois-Suomi luokitellaan vahvaksi innovaatioalueeksi, jonka innovointikyky on kasvanut 18,3 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Alueellinen innovaatioiden tulostaulu: Suomi