Euroopan komissio on julkaissut luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevan aloitepaketin – keskiössä maaperälakialoite

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyen aloitepaketin, jonka tarkoituksena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vahvistaa EU:n elintarvikejärjestelmien ja maatalouden häiriönsietokykyä.  

Keskeisimpänä aloitepakettiin kuuluu maaperän seurantaa ja terveyttä koskeva asetusehdotus, jolla pyritään edistämään EU:n tavoitetta parantaa maaperän tilaa vuoteen 2050 mennessä. Asetuksen tavoitteena on tehdä kestävästä maaperän hoidosta normi muun muassa luomalla maaperän tilaa koskeva yhdenmukainen seurantakehys, lisäämällä tiedonkeruuta, määrittämällä tilanteet, joissa maaperän pilaantuminen aiheuttaa kohtuuttomia terveys- ja ympäristöriskejä sekä edistämällä pilaantuneiden alueiden kunnostamista. Kyseessä on ensimmäinen EU:n maaperän tilaa koskeva asetusehdotus. 

Lisäksi komissio ehdottaa säännöksiä uuteen genomitekniikkaan (NGT) sekä kasvien lisäysaineiston ja metsänviljelyaineiston kuten siementen tuottamiseen, markkinointiin ja maahantuontiin liittyen, jotka tukevat maaperää koskevaa asetusehdotusta. Tavoitteena on hyödyntää maaperää koskevaa tietoa maa- ja metsätalouden innovaatiotoiminnan edistämisessä. Aloitepaketin viimeisenä osana komissio myös ehdottaa säännöstä ruoka- ja tekstiilijätteen vähentämiseen, jolla pyritään puuttumaan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. 

Aloitteet ovat seuraavaksi parlamentin ja neuvoston käsittelyssä.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote