Työvoiman ja osaamisen lisääminen keskiössä Euroopan työmarkkinoiden kehityksessä

Euroopan komissio on julkaissut vuosittaisen raportin Euroopan työllisyyden ja sosiaalisten asioiden kehityksestä (Employment and Social Developments in Europe Report). Raportista käy ilmi, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti talouskasvun hidastumista EU:ssa vuoden 2022 lopulla, mutta kokonaisuudessaan EU:n työmarkkinat osoittivat huomattavaa häiriönsietokykyä. EU:n talous kasvoi noin 3,5 prosenttia ja työllisyysaste oli ennätyksellisen korkea, noin 74,6 prosenttia vuonna 2022. 

Toisaalta raportista käy ilmi, että työmarkkinoilla on yhä haasteita tasa-arvon osalta ja pulaa osaavasta työvoimasta on erityisesti aloilla, jotka ovat keskeisiä vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisessä.  

Raportti on julkaistu osana Euroopan osaamisen teemavuotta ja sen keskeisiä löydöksiä ovat muun muassa kasvava työvoimapula eri aloilla, työvoimapulan epätasainen jakautuminen alojen välillä sekä naisten ja vähemmistöjen vähäisempi osuus työmarkkinoilla.  

Haasteisiin vastaamiseksi raportissa ehdotetaan toimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa työmarkkinoilla vaadittavien taitojen kehittämiseen panostaminen, koulutusalojen ja työpaikkojen parempi yhteensovittaminen sekä työmarkkinoille pääsyn helpottaminen. 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote