Euroopan komissiolta aloitepaketti eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamiseksi

Euroopan komissio on julkaissut aloitepaketin eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) vahvistamiseksi osana eurooppalaisen tutkimusalueen toimintapoliittisen ohjelman 2022–2024 toimia.  

Aloitepaketin keskeisenä tavoitteena on tukea vakaiden ja hyvin palkattujen tutkimusalan työmahdollisuuksien lisäämistä Euroopassa. Aloitepakettiin kuuluvilla toimenpiteillä pyritään puuttumaan tutkijanuraan liittyvään epävarmuuteen tukemalla erityisesti tutkijanuran varhaisessa vaiheessa olevia. Tavoitteena on kannustaa tutkijanurien kehitystä Euroopassa ja lisätä Euroopan tutkimusalan työmahdollisuuksien houkuttelevuutta maailmanlaajuisesti. Tutkimus- ja innovointitoiminnan vahvistaminen on keskeisessä osassa Euroopan kilpailukyvyn lisäämisessä muun muassa terveydenhuollon, puolustuksen ja vihreän teknologian aloilla. 

Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa ehdotus neuvoston suositukseksi, jolla luodaan uudet eurooppalaiset puitteet tutkijanurille, uusi tutkijoiden peruskirja vuoden 2005 peruskirjan tilalle sekä tutkijoiden eurooppalaisen osaamiskehyksen (ResearchComp) luominen tutkijoiden alojen välisen liikkuvuuden tukemiseksi. 

Aloitepaketti on seuraavaksi neuvoston käsittelyssä. 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote