Eurooppalainen datasäädös on saanut parlamentin ja neuvoston alustavan hyväksynnän

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat alustavasti hyväksyneet eurooppalaisen datasäädöksen. Komissio julkaisi aloitteen säädöksestä helmikuussa 2022. Datasäädöksellä pyritään vauhdittamaan EU:n datataloutta vapauttamalla teollisuuden data, optimoimalla sen saatavuus ja käyttö sekä edistämällä eurooppalaisten pilvipalveluiden toimintaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on, että digitaaliset palvelut ovat yhä useamman saatavilla.  

Datasäädöksessä ehdotetaan muun muassa toimenpiteitä, joilla parannetaan käyttäjän pääsyä laitteeseen liitettyjen palveluiden tuottamaan dataan, tarjotaan suojaa yksipuolisesti asetetuilta kohtuuttomilta sopimusehdoilta sekä kehitetään mekanismeja julkisen ja yksityisen sektorin väliseen datan hyödyntämiseen. 

Alustava hyväksyntä vaatii vielä parlamentin ja neuvoston virallisen hyväksynnän tullakseen voimaan.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote