Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n sirusäädöksen

Euroopan parlamentti on hyväksynyt aloitteen sirusäädöksestä, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n puolijohdeteollisuutta, parantaa sirujen toimitusvarmuutta sekä edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa. Sirutuotannon investointeja pyritään lisäämään muun muassa nopeuttamalla lupamenettelyjä. Lisäksi säännöksellä tuetaan erityisesti pk-yritysten sirusuunnittelua koskevaa työtä. 

Säännökseen liittyen parlamentti myös hyväksyi puolijohdesektorin tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemisen 3,3 miljardilla eurolla sekä aloitteen osaajapulan ratkaisemiseksi perustettavasta osaamiskeskusten verkostosta. Säännöksellä pyritään vastaamaan pandemian esiintuomaan tarpeeseen vahvistaa toimitusketjujen varmuutta sekä strategista riippumattomuutta.  

Sirusäädöksen voimaan tuleminen edellyttää vielä neuvoston hyväksymisen. 

Lisätietoja: 

Parlamentin lehdistötiedote