Uutiskirje 6/2023

Ajankohtaista

Euroopan komissio esittää lisäyksiä EU:n pitkän aikavälin talousarvioon

Euroopan komissio on ehdottanut lisäyksiä vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin talousarvioon. Talousarvio hyväksyttiin vuonna 2020, jonka jälkeen kriisit kuten koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat aiheuttaneet laajoja taloudellisia ja humanitaarisia haasteita niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisesti. Ehdotetut pääkohdat ovat Ukrainan tuen lisääminen, muuttoliikkeen hallitseminen, kumppanuuksien vahvistaminen, kriisitilanteisiin reagoimisen valmiuksien lisääminen sekä pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen Euroopan strategisten teknologioiden –kehitysohjelman avulla. Lue lisää

EU on julkaissut yhteisen tiedonannon ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden välisestä yhteydestä


Euroopan komission ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisessä tiedonannossa tuodaan esiin ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden välinen yhteys. Tiedonannossa ehdotetaan ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden välisen yhteyden sisällyttämistä EU:n politiikkaan ja käsitellään toimia, joilla EU pyrkii vastaamaan vaikutuksiin, joita ilmastonmuutoksen ja ympäristöntilan heikkenemisellä on rauhaan, turvallisuuteen ja puolustukseen. Toimissa mainitaan muun muassa Arktisen alueen merkitys. Lue lisää

Euroopan laajuisen siviili- ja puolustuskäytön liikenneverkoston kehittämiseen on avattu 790 miljoonan euron rahoitushaku

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) on avannut 790 miljoonan euron Verkkojen Eurooppa –ohjelman (CEF) rahoitushaun Euroopan laajuisen siviili- ja puolustuskäytön liikenneverkon kehittämiseen. Rahoitushaulla tuetaan eri liikennemuotoja koskevia hankkeita sekä tutkimusta tavoitteena kehittää Euroopan liikenneinfrastruktuuria vastaamaan sekä siviili- että puolustuskäytön tarpeita. Haku on auki 21. syyskuuta asti. Lue lisää

Eurooppalaisen kaupunkialoitteen toinen rahoitushaku on auki – 120 miljoonaa euroa kaupunkien innovointihankkeisiin

Euroopan komissio on avannut toisen eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen (European Urban Initiative) liittyvän rahoitushaun, joka on suuruudeltaan 120 miljoonaa euroa. Rahoitushaulla tuetaan kaupunkien innovointi- ja kehityshankkeita, jotka keskittyvät johonkin seuraavista kolmesta painopisteestä: Kaupunkien kestävyyden lisääminen, kestävä matkailu sekä osaavan työvoiman houkutteleminen kutistuviin kaupunkeihin. Haku on auki 5. syyskuuta asti Lue lisää

EU:n vuoden 2024 talousarvio on julkaistu – keskiössä elpyminen sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittaminen

Vuoden 2024 talousarvion loppusumma on 189,3 miljardia euroa, jonka lisäksi talousarviota täydennetään 113 miljardin euron määrärahoilla pandemian jälkeisestä NextGenerationEU –elpymisohjelmasta. Talousarviolla mahdollistetaan rahoitus EU:n poliittisille painopisteille, jotka vuoden 2024 talousarviossa keskittyvät talouden elpymisen tukemiseen, työpaikkojen luomiseen sekä EU:n strategisen riippumattomuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Talousarvion oleellisena painopisteenä on myös vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittaminen. Lue lisää

Euroopan komissio ehdottaa lisäyksiä kestävän rahoituksen säännöksiin

Euroopan komissio on ehdottanut kahta täydentävää toimenpidettä EU:n kestävän rahoituksen säännöksiin liittyen. Toimenpiteet kohdistuvat EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään ja ESG-luokitusjärjestelmään. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä säännösten käytettävyyttä sekä varmistaa, että säännöistä on apua yrityksille, jotka haluavat panostaa kestävyyteen. Lue lisää

Euroopan yhtenäispatenttijärjestelmällä varmistetaan patenttien yhdenmukaisuus EU:ssa ja kannustetaan innovointiin

Euroopan komission aloite yhtenäispatenttijärjestelmästä on otettu käyttöön 1. kesäkuuta 2023 alkaen.  Järjestelmällä yhtenäistetään innovaatioiden patenttisuojia koskevaa toimintatapaa ja helpotetaan teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämistä Euroopassa. Yksinkertaistamisella ja kustannustehokkuuden parantamisella pyritään vahvistamaan EU:n innovointia ja kilpailukykyä. Lue lisää

Euroopan komissio ehdottaa toimenpiteitä yhteisötalouden tukemiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut toimenpiteitä yhteisötalouden tukemiseksi, jotka liittyvät vuonna 2021 julkaistuun yhteisötalouden toimintasuunnitelmaan. Kokonaisuus koostuu kahdesta ehdotuksesta, joista ensimmäinen on neuvoston suositus jäsenmaille ja toinen yhteisötalouden palveluväylän julkaiseminen.  Lue lisää

Euroopan komissio ja Maailman terveysjärjestö (WHO) kehittävät digitaalista terveysjärjestelmää

Euroopan komissio ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat käynnistäneet yhteistyön digitaalisen terveystodistusjärjestelmän kehittämiseksi.Tarkoituksena on kehittää globaalisti kattava terveysjärjestelmä, jolla lisätään terveystodistusten saatavuutta ja parannetaan valmiuksia torjua maailmanlaajuisia terveysuhkia. Lue lisää

Tapahtumia

4.-5. heinäkuuta
Virtuaalinen rahoitusinfotilaisuus: Innovation Fund – third small-scale call applicants
Lue lisää

20.-22. syyskuuta
Euroopan metsäinstituutin (EFI) vuosikonferenssi 2023
Lue lisää

9.-12. lokakuuta
Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko
Lue lisää

28.-29. marraskuuta
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Julkinen kuuleminen kestävän rahoituksen ESG-luokitusjärjestelmästä

Euroopan komissio on avannut palautejakson aloitteesta, joka koskee ESG-luokituksia ja kestävyysriskejä luottoluokituksissa. ESG-luokituksilla arvioidaan taloudellisen toiminnan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä vaikutuksia. Luokituksilla on keskeinen osa kestävän rahoituksen toiminnassa. Aloitteella pyritään kehittämään ESG-luokitusten läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. Palautejakso on auki 23. elokuuta asti.

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >