EU on julkaissut yhteisen tiedonannon ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden välisestä yhteydestä

Euroopan komissio ja EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat julkaisseet yhteisen tiedonannon, jossa tuodaan esiin ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden välinen yhteys. Tiedonannossa ehdotetaan ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden välisen yhteyden sisällyttämistä EU:n politiikkaan ja käsitellään toimia, joilla EU pyrkii vastaamaan vaikutuksiin, joita ilmastonmuutoksen ja ympäristöntilan heikkenemisellä on rauhaan, turvallisuuteen ja puolustukseen.  

Tiedonanto on vastaus maaliskuussa 2023 julkaistuihin neuvoston päätelmiin, joissa ilmasto- ja energiadiplomatia vahvistettiin keskeiseksi osaksi EU:n ulkopolitiikkaa.   

Tiedonanto koostuu neljästä päätavoitteesta: 

  • Vahvistetaan suunnittelua, päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa ilmaston ja turvallisuuden välisestä yhteydestä. 
  • Vastataan ilmasto- ja turvallisuushaasteisiin EU:n ulkoisessa toiminnassa muun muassa sisällyttämällä ilmaston ja turvallisuuden välinen yhteys alueellisiin ja kansallisiin kriisitoimintasuunnitelmiin. 
  • Tehostetaan jäsenvaltioiden siviili- ja puolustusinfrastruktuurin sekä -operaatioiden ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillitsemiseen liittyvää toimintaa siten, että operatiivinen tehokkuus säilyy. 
  • Vahvistetaan kansainvälisiä kumppanuuksia monitasoisesti ja toimintaa NATO:n kaltaisten kumppaneiden kanssa EU:n ilmastonmuutos- ja ympäristöohjelmien mukaisesti. 

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi EU on suunnitellut useita toimia kuten ilmasto- ja ympäristöturvallisuuden keskuksen perustamisen EU:n satelliittikeskukseen, EU:n ilmasto- turvallisuus- ja puolustusalan koulutuksen kehittämisen sekä tutkimuksen lisäämisen erityisesti ilmastonmuutokselle haavoittuvaisimmilla alueilla esimerkiksi Arktisella alueella.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote